• 💀 BOT OFF 💀 teraz online
  • 28 gier dzisiaj
  • 42 graczy dzisiaj
  • 146.99 CBL max pula dzisiaj
Jak to działa?
System uczciwej gry działa w ten sposob, że zwycięzca jest losowany na podstawie sekretnej liczby, która jest generowana na początku rundy.
Secret szyfrowany jest za pomocą hashu SHA256 i w tej formie pokazywany na początku każdej rundy.
Na końcu rundy pokazywany jest odszyfrowany secret, więc można sprawdzić czy nie zmienił się podczas rundy.
Secret mnożymy przez liczbę ticketów w rundzie i w ten sposób wyłaniany jest zwycięzca - a dokładnie jego ticket.

Jest to w pełni uczciwy sposób losowania, gdyż nie wiadomo jaka jest sekretna liczba na początku rundy - a przez nią właśnie mnożymy ilość ticketów.
Słowniczek
Kod rundy / Secret / Sekretna liczba
Długa, losowa liczba od 0 do 1 (przykład: 0.8612523461234567)
Hash
Zaszyfrowany ciąg SHA256 sekretnej liczby i salt'a (formuła salt+secret np. db1178ee5bd2312703430.8612523461234567), używany do udowodnienia uczciwości losowania.
Salt rt
Ciąg 20 znaków służący do zakodowania sekretnej liczby np. db1178ee5bd231270343.
Ticket / Bilet
Za każdego CBL (cebuliona) dostajesz 100 ticketów (cebulek) - za każdą cebulkę 1 ticket. Czym więcej ich masz tym większa szansa na wygraną.
Metoda losowania
Każdy depozyt przeliczany jest na tickety.

Zwycięzca wybierany jest na podstawie formuły: ceil(liczba ticketów * secret) = zwycięzca
(Funkcja ceil zaokrągla liczby zawsze w górę, gdy w liczbie występuje część ułamkowa. Przykładowo: liczba 5.6242 zostanie zaokrąglona do 6.).

Gracz posiadający zwycięski ticket zgarnia całą pulę.
Weryfikacja
Przekonaj się, że losowanie było uczciwe korzystając z tego kalkulatora.
Weryfikacja